Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Trung tâm chuyên sửa chữa Samsung Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4 chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 Tháng

Thời gian xử lý: Từ 3 đến 4 giờ

Liên hệ

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian xử lý: 60 phút

1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 3 Giờ
1.500.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa nhanh samsung Note 20 Ultra lỗi mất hiển thị uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
900.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
900.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.000.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
800.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
700.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút