Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa iPhone 14 Pro Max lỗi xanh trắng màn hình uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình xanh trắng lấy liền lấy liền tại Cần Thơ.

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 30 phút - 45 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng Samsung Z Flip uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay lưng Samsung Z Fold uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A54 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A34 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung Galaxy Z Lip 4 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A14 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung s23 Ultra uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ