Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình IPad Pro M1 11 Inch 2021 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 180 Phút

300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo V7+ uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Redmi Note 7 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Realme 3 Pro uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Apple Watch Ultra uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút