THÀNH DUY STORE

Trung tâm sửa chữa – Thay mặt kính điện thoại

Sửa chữa uy tín – chất lượng

Dịch vụ chuyên nghiệp

Giá cả phải chăng

Bảo hành lâu dài

khuyến mãi nổi bật

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa iPhone 14 Pro Max lỗi xanh trắng màn hình uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình xanh trắng lấy liền lấy liền tại Cần Thơ.

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 30 phút - 45 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Khuyến mãi nổi bật

SỬA CHỮA SAMSUNG Z FOLD & Z FLIP

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Trung tâm chuyên sửa chữa Samsung Z Fold & Z Flip chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 Tháng

Thời gian xử lý: Từ 3 đến 4 giờ

1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 3 Giờ
700.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút -120 Phút
Bảo hành: 03 Tháng
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa iPhone 14 Pro Max lỗi xanh trắng màn hình uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình xanh trắng lấy liền lấy liền tại Cần Thơ.

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 30 phút - 45 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPad Pro 12.9 Inch M2 2022 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPad Pro 12.9 Inch M1 2021 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPad Pro 12.9 Inch 2020 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPad Pro 12.9 Inch 2018 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Ipad Pro 12.9 Inch 2015 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A54 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A34 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A14 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung s23 Ultra uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung S23 Plus uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung S23 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng Samsung Z Flip uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay lưng Samsung Z Fold uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A54 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A34 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung Galaxy Z Lip 4 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung A14 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 11S 5G uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 11S uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 11 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính mànhình Xiaomi Redmi Note 10 Pro uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 10S uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Xiaomi Redmi Note 10 5G uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

450.000 
Thời Gian Xử Lý: 03 giờ
Bảo Hành: 01 Tháng
400.000 
Thời Gian Xử Lý: 3 giờ
Bảo Hành: 01 tháng
300.000 
Thời Gian Xử Lý: 3 giờ
Bảo Hành: 01 tháng
350.000 
Thời Gian Xử Lý: 03 giờ
400.000 
Thời Gian Xử Lý: 3 giờ
Bảo Hành: 01 Tháng
300.000 
Thời Gian Xử Lý: 3 giờ
Bảo Hành: 01 Tháng
350.000 
THỜI GIAN XỬ LÝ: 120 PHÚT
400.000 
THỜI GIAN XỬ LÝ: 120 PHÚT
Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A96 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A95 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A77s uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo a76 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A57 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A55 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A54 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Oppo A17K uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo V15 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo V9 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y85 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y83 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y81 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y79 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y71 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

400.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo y70S uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y50 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y30 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y21s uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

250.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Vivo Y21 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

DỊCH VỤ NỔI BẬT

1.100.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
800.000 
Thời gian sửa chữa: 180 phút
1.000.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.000.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max chính hãng, uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ.

Thời gian sửa chữa: 180 phút
Bảo hành: 03 Tháng
1.500.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình S22/S22+/S22 Ultra chính hãng uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
700.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
600.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Màu: Đen, trắng, đỏ, xanh, tím
Thời gian sửa chữa: 60 Phút

về chúng tôi

THÀNH DUY STORE là một trong những trung tâm sửa chữa Điện thoại, Máy tính bảng và Apple Watch hàng đầu tại CẦN THƠ.

Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hoạt động, THÀNH DUY STORE không ngừng nỗ lực NÂNG CAO về chất lượng, phản hồi tốt về quy trình và đi kèm mức chi phí phải chăng nhất thị trường.

Đến với chúng tôi, quý khách luôn được an tâm với dịch vụ:

➤ Quan sát trực tiếp quá trình sửa chữa.
➤ Linh kiện chất lượng hàng đầu.
➤ Kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, áp dụng công nghệ hiện đại.
➤ Chính sách bảo hành lâu dài.

Đặc biệt, dù có sử dụng dịch vụ hay không, chỉ cần đến THÀNH DUY STORE, quý khách luôn được hỗ trợ tận tình bởi đội ngũ nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp.

HÌNH ẢNH

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

  • Sửa chữa uy tín – chất lượng
  • Dịch vụ chuyên nghiệp
  • Giá cả phải chăng
  • Bảo hành – hậu mãi lâu dài
  • Linh kiện chất lượng cao
    Sản phẩm chính hãng – nguyên bản
  • Tư vấn khách hàng tận tâm – chu đáo
Bạn cần tư vấn, hỗ trợ