Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Khuyến mãi nổi bật

SỬA CHỮA SAMSUNG Z FOLD & Z FLIP

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Trung tâm chuyên sửa chữa Samsung Z Fold & Z Flip chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 Tháng

Thời gian xử lý: Từ 3 đến 4 giờ

1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.300.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.100.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.000.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.500.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình S22/S22+/S22 Ultra chính hãng uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
700.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
800.000 
Thời gian sửa chữa: 180 phút
1.000.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max chính hãng, uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ.

Thời gian sửa chữa: 180 phút
Bảo hành: 03 Tháng
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 60 phút - 90 phút
600.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Màu: Đen, trắng, đỏ, xanh, tím
Thời gian sửa chữa: 60 Phút