Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng Samsung Z Flip uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay lưng Samsung Z Fold uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60_90 Phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung Galaxy Z Lip 4 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Z Fold 4 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay màn hình Samsung Galaxy Z Flip 3 5G uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

1.100.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay pin samsung Z Fold 3 uy tín, chính hãng tại Cần Thơ

Bảo hành: 03 Tháng

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

Z Fold và Z flip

Thay Pin Samsung Z Fold 2

900.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay Pin Samsung Z Fold 2 chính hãng uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 03 Tháng

Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút

Khuyến mãi nổi bật

SỬA CHỮA SAMSUNG Z FOLD & Z FLIP

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Trung tâm chuyên sửa chữa Samsung Z Fold & Z Flip chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 Tháng

Thời gian xử lý: Từ 3 đến 4 giờ

1.300.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.100.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút