Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa iPhone 14 Pro Max lỗi xanh trắng màn hình uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình xanh trắng lấy liền lấy liền tại Cần Thơ.

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 30 phút - 45 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 t

Thời gian xử lý: 60 phút - 90 phút

Khuyến mãi nổi bật

SỬA CHỮA SAMSUNG Z FOLD & Z FLIP

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Trung tâm chuyên sửa chữa Samsung Z Fold & Z Flip chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 Tháng

Thời gian xử lý: Từ 3 đến 4 giờ

1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 3 Giờ
700.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
300.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Samsung chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút -120 Phút
Bảo hành: 03 Tháng
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
800.000 
Thời gian sửa chữa: 180 phút
1.000.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max chính hãng, uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ.

Thời gian sửa chữa: 180 phút
Bảo hành: 03 Tháng
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 60 phút - 90 phút
1.100.000 
Thời gian sửa chữa: 60 phút - 90 phút