1.200.000 
Thời gian sửa chữa: 3 Giờ
1.500.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa nhanh samsung Note 20 Ultra lỗi mất hiển thị uy tín tại Cần Thơ

Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
900.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
900.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 45 - 90 phút
1.000.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.200.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.300.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
1.100.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
600.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
700.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút