Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa iPhone 14 Pro Max lỗi xanh trắng màn hình uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Sửa chữa iPhone 13 Pro Max lỗi màn hình xanh trắng lấy liền lấy liền tại Cần Thơ.

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 30 phút - 45 phút

Liên hệ

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max uy tín tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 180 Phút

1.400.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Iphone 14 Pro Max uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: Từ 2 đến 3 giờ

1.800.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Iphone 14 Plus uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 90 phút - 120 phút

1.800.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Iphone 14 Pro uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

1.800.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình Iphone 14 uy tín, lấy ngay tại Cần Thơ

Bảo hành: 01 tháng

Thời gian xử lý: 60 - 90 phút

800.000 
Thời gian sửa chữa: 180 phút
1.000.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt kính màn hình iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max chính hãng, uy tín, lấy nhanh tại Cần Thơ.

Thời gian sửa chữa: 180 phút
Bảo hành: 03 Tháng
600.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max chính hãng, uy tín tại Cần Thơ

Màu: Đen, trắng, đỏ, xanh, tím
Thời gian sửa chữa: 60 Phút
400.000 

Thông tin hoặc lưu ý sản phẩm: Thay mặt lưng iPhone CHÍNH HÃNG, XEM TRỰC TIẾP tại Cần Thơ

Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian: 30 Phút