Hướng xử lý khi có thông báo ẩm cổng sạc trên thiết bị SAMSUNG

          Thiết bị SAMSUNG sẽ không sạc nếu có hiện tượng chất lỏng hay hơi ẩm xuất hiện ở cổng USB. Đây là thuật toán được thiết kế như biện pháp ngăn ngừa các sự cố cháy nổ.   Một thông báo sẽ hiển thị nếu bạn cắm sạc khi độ […]